Trường THCS Đức Chính tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019”

Thực hiện kế hoạch 1004/KH-PGD&ĐT về việc thực hiện hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2019 Trường THCS Đức Chính tổ chức "Tuyên truyền giáo dục pháp luật" cho CBGVNV&học sinh toàn trường. Buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật và công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường. Mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh phải xác đinh rõ việc học tập nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình.


         Thực hiện giáo dục pháp luật trong nhà trường là góp phần đưa pháp luật đến với những công dân trẻ tuổi bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Các em học sinh là những công dân đang trên bước đường trưởng thành, những người lao động, chủ nhân tương lai của đất nước. Đối với các em, hiểu biết pháp luật là một bộ phận của học vấn và ý thức pháp luật là một thành phần quan trọng không thể thiếu được của nhân cách. Thông qua giáo dục pháp luật trong nhà trường, các em được trang bị những tri thức pháp luật, xây dựng, hình thành ở các em lối sống lao động và học tập theo pháp luật với đầy đủ ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người công dân.Với vốn kiến thức và ý thức pháp luật được trang bị, các em phải dần dần tự điều chỉnh hành vi của mình theo khuôn khổ của pháp luật một cách tự giác.

Quang cảnh Lễ chào cờ

           Có thể nói rằng việc giáo dục pháp luật cho học sinh là một yêu cầu khách quan nhằm chuẩn bị một cách có hệ thống cho thế hệ trẻ vào đời, biết sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng một nhà nước pháp luật, một xã hội có kỷ cương, nề nếp. Giáo dục pháp luật là giáo dục về những giá trị cao đẹp, giáo dục cách xử sự vì lợi ích chung của cộng đồng, lợi ích xã hội và lợi ích của mỗi con người. 

Cô Bùi Thị Hằng - TPT Đội tuyên truyền Ngày Pháp luật cho CB, GV, NV & HS

          Việc hình thành ý thức pháp luật cho học sinh có thể bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh chủ yếu do nhà trường và xã hội đảm nhiệm. Vì trường học là nơi quản lý trực tiếp học sinh đồng thời cũng là nơi giáo dục toàn diện cho người học về đạo đức, lối sống và nhân cách.

           Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh chắc chắn đem lại hiệu quả. 

                                                                                                                           Trần Thị Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất