Xuất bản thông tin

Cuộc họp trực tuyến về "Hội nghị quán triệt,triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI".

Cuộc họp trực tuyến về "Hội nghị quán triệt,triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI".


Hôm nay,ngày 14/4/2015 tại Hội trường phường Đức Chính đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về "Hội nghị quán triệt,triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI".
Đến dự hội nghị gồm có các đồng chí Đảng viên trong toàn phường.
Dưới đây là chùm ảnh buổi họp.


 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Trọng Bảng