Xuất bản thông tin

Khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2014 và kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Quốc tế NCT

Khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2014 và kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Quốc tế NCT

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, chào mừng lần thứ 23 Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 – 1/10/2014) và thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, chiều ngày 01/10/ 2014, tại nhà văn hóa của 6 thôn trên địa bàn xã Đức Chính các chi hội NCT, ban MTTQ thôn long trọng tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ học tập suốt đời" và chúc thọ cho 121 hội viên hội NCT từ 70 tuổi trở lên.

Tới dự buổi lễ tại 6 thôn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Chính quyền địa phương cùng các đại biểu ban ngành, đoàn thể trong xã, thôn. Với chủ đề "Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Cùng với triển khai công tác NCT, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, lồng ghép các hoạt động kiểm tra, giám sát nên công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Trong buổi lễ, các cụ được chúc thọ cùng các con cháu, nhân dân đều vui mừng phấn khởi, tự hào là người con của quê hương Đức Chính anh hùng và nguyện cùng đoàn kết, gương mẫu xây dựng quê hương ngày càng đẹp thêm. CTV – Nguyễn Thị Dung