Xuất bản thông tin

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Sáng ngày 29/9/2014, tại huyện Đông Triều, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".

      Tới dự có đồng chí Vũ Liên Oanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh; đại biểu các ban ngành của Tỉnh và đồng chí Trần Văn Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các ban ngành của huyện.

      Với chủ đề "Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh trong buổi lễ

 

 

Văn nghệ chào mừng

 

Đ/c Vũ Liên Oanh – Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT, Phó BCĐXDXHHT

tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 

Đ/c Trần Văn Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều

phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 

Đ/c Hoàng Hồng - PCT Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ

 

Các đại biểu cùng thả thông điệp hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Dung