Xuất bản thông tin

Ngày 04/03/2016,tại hội trường UBND Phường Đức Chính Hội Đồng Nhân Dân Phường Đức Chính tổ chức kì họp thứ 16 khóa XIX nhằm tổng kết nhiệm kì 2011-2016.

Ngày 04/03/2016,tại hội trường UBND Phường Đức Chính Hội Đồng Nhân Dân Phường Đức Chính tổ chức kì họp thứ 16 khóa XIX nhằm tổng kết nhiệm kì 2011-2016.

Đồng chí Nguyễn Đình Sĩ PCT Hội Đồng Nhân Dân Phường chủ trì cuộc họp.
Tới dự với kì họp có Đ/C Nguyễn Ngọc Bằng PCT Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã, Đ/C Trần Văn Nam chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thị Xã .
Cùng toàn thể các Đ/C đại biểu HĐND các khu trong Phường có mặt đông đủ.
Tại kì họp, các Đ/C Phạm Hoàng Hà Phó Chủ Tịch Phường, đồng chí Nguyễn Văn Úy
chủ tịch MTTQ Phường và các đồng chí có trách nhiệm đã đọc báo cáo công việc đã làm được trong nhiệm kì.Các ưu điểm, nhược điểm trong nhiệm kì được báo cáo để cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng nhân dân Phường cùng tham gia góp ý, bổ xung.
Thay mặt lãnh đạo Thị Xã, Đ/C Nguyễn Ngọc Bằng phát biểu tại kì họp.
Chùm ảnh kì họp


Đồng chí Nguyễn Đình Sĩ PCT HĐND Phường chủ trì kì họp

Toàn cảnh kì họp

Đồng chí Nguyễn Đình Sĩ đọc báo cáo trước kì họp

Đồng chí Phạm Hoàng Hà PCT UBND Phường đọc báo cáo

Đồng chí Nguyễn Văn Úy CTMTTQ Phường đọc báo cáo

Đai biểu HĐND Khu phát biểu ý kiến

Đồng chí Dương Văn Thực CTHCCB Phường phát biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng PCTHĐND Thị Xã phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng bí thư Phường phát biểu tại kì họp