Asset Publisher

Cuộc họp của hội 'Khuyến học,Khuyến tài"của các phường Đức Chính và các xã :Tân Việt,Bình Khê,Tràng Lương và Tràng An.

Cuộc họp của hội 'Khuyến học,Khuyến tài"của các phường Đức Chính và các xã :Tân Việt,Bình Khê,Tràng Lương và Tràng An.

Ngày 25/5/2015,tại hội trường UBND xã Tân Việt đã diễn ra cuộc họp của hội 'Khuyến học,Khuyến tài"của các phường Đức Chính và các xã :Tân Việt,Bình Khê,Tràng Lương và Tràng An.
Cuộc họp được chủ trì bởi ông Nguyễn văn Hùy-Chủ tịch hội và ông Đặng Thanh Môn-Thư kí hội.Với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí phó hội Khuyến học,khuyến tài của 5 phường,xã.
Nội dung cuộc họp xoay quanh sự đánh giá,báo cáo 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
Dưới đây là chùm ảnh buổi họp.