Asset Publisher

Để kỉ niệm 85 năm ngày:(Đại đoàn kết các dân tộc ViệtNam)

Để kỉ niệm 85 năm ngày:(Đại đoàn kết các dân tộc ViệtNam)

Được sự quan tâm và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo phường
Các khu trong toàn Phường đã long trọng tổ chức liên hoan văn
Nghệ ,gặp mặt và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.


Tới dự có các đồng chi lãnh đạo các cấp của phường và thị xã

Dưới đây là trùm ảnh buổi gặp mặt: