Asset Publisher

Hội khỏe phù đổng lần thứ IX-2016 Giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngày 4tháng 1 năm 2016

Hội khỏe phù đổng lần thứ IX-2016 Giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngày 4tháng 1 năm 2016

Hội khỏe phù đổng lần thứ IX-2016
Giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Ngày 4tháng 1 năm 2016


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh khai mạc giải

Chuẩn bị lễ chào cờ

 

 

Vận động viên nhảy xa

 

 

 Vận  động viên nhỷ cao