Asset Publisher

Hội nghị Duyệt phổ cập giáo dục của các trường TH, THCS cụm II Năm 2014

Hội nghị Duyệt phổ cập giáo dục của các trường TH, THCS cụm II Năm 2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015 về công tác phát triển giáo dục. Sáng ngày 24/10/2014 đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục huyện Đông Triều do đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó trưởng phòng GD & ĐT làm trưởng đoàn đã tiến hành duyệt phổ cập giáo dục năm 2014 của các xã Thị Trấn, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Hồng Phong ở trường THCS Đức Chính.(Các trường TH, THCS - thuộc cụm II)


             Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ phổ cập giáo dục của các trường TH, THCS  theo quy định.

            Thay mặt Đoàn kiểm tra PCGD, đồng chí Nguyễn Thu Hường đã đánh giá công tác phổ cập giáo dục của các trường TH, THCS cụm II tương đối tốt.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường đánh giá công tác phổ cập

của các trường TH, THCS cụm II

 

            Hy vọng rằng công tác phổ cập giáo dục TH, THCS và TrH của các xã Đức Chính, Thị Trấn, Hồng Phong, Hưng Đạo và Xuân Sơn được công nhận phổ cập năm 2014 và đạt kết quả cao.

                           

                                                                                                            Trần Thị Hằng