Xuất bản thông tin

Trường THCS Đức Chính Chính hưởng ứng Lễ phát động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015.

Trường THCS Đức Chính Chính hưởng ứng Lễ phát động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT ngày 09/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 và Kế hoạch số 33/KH- BATGT ngày 19/01/2015 của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với học sinh năm 2015.


            Sáng nay ngày 08 tháng 4 năm 2015, đúng 7 giờ 30 phút toàn thể Cán bộ - Giáo viên - nhân viên và 232 học sinh trường THCS Đức Chính đã có mặt đầy đủ trực tiếp hưởng ứng Lễ phát động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 do Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều tổ chức tại điểm cầu trường THCS Phường Thị Trấn.

            Về dự Lễ phát động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 của nhà trường có ông Vương Văn Thắng - Phó trưởng Công an phường Đức Chính; ông Đào Văn Tiến - Chủ tịch hội cha mẹ học sinh toàn trường.

                  

                                           Quang cảnh buổi lễ

            Tại lễ phát động, toàn thể các em học sinh đã chăm chú lắng nghe những thông tin quan trọng và thiết thực về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đặc biệt việc thực hiện quy định của pháp luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 06 tuổi khi tham gia gia thông trên các phương tiện mô tô xe máy, xe đạp điện.

                   

                               Đại diện học sinh các lớp kí cam kết

            Toàn trường đã kí cam kết nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 trước sự chứng kiến của các vị đại biểu và các thầy cô giáo. Nhà trường cũng tiếp tục chỉ đạo các bộ phận tiếp tục tuyên truyền, giáo dục học sinh, phổ biến tới toàn thể phụ huynh và tổ chức kí cam kết về việc thực hiện quy định bắt buộc đối với học sinh khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

 

                                                                                        Trần Thị Hằng