Xuất bản thông tin

Trường THCS Đức Chính tập huấn kĩ thuật soạn và duyệt giáo án online trên nền tảng CSDL - Bài giảng điện tử của ngành.

Trường THCS Đức Chính tập huấn kĩ thuật soạn và duyệt giáo án online trên nền tảng CSDL - Bài giảng điện tử của ngành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc ứng dụng CNTT trong việc gửi bài soạn lên trang web. Theo công văn 713/ PGD &ĐT – CNTT ngày 7/10/2015 "V/v triệu tập dự tập huấn kĩ thuật soạn và duyệt giáo án online trên nền tảng CSDL - Bài giảng điện tử của ngành". Sau buổi tập tại PGD, BGH đã chỉ đạo các đồng chí tập huấn cho toàn thể CB - GV của nhà trường.


          

                                       Giáo viên nghiêm túc tập huấn

             Trong buổi tập huấn toàn thể CB - GV đã nghiêm túc tập trung lĩnh hội các bước tiến hành soạn và duyệt giáo án. Mặc dù còn mới mẻ song đây cũng là một trong những tiềm năng cần ứng dụng trong quá trình dạy học sử dụng các thiết bị và phương tiện dạy học hiện đại.

             

                                          Giáo viên thực hành làm quen

            Tin chắc rằng qua buổi tập huấn này cùng sự say mê nghề nghiệp GV trường THCS Đức Chính sẽ ứng dụng tốt trong việc soạn và gửi bài giảng điện tử.

                                                                       Trần Thị Hằng