Xuất bản thông tin

Trường THCS Đức chính tổ chức tập huấn phần mềm tạo bài giảng điện tử AP E learning và quản lí dữ liệu bài giảng; sử dụng phòng học thông minh.

Trường THCS Đức chính tổ chức tập huấn phần mềm tạo bài giảng điện tử AP E learning và quản lí dữ liệu bài giảng; sử dụng phòng học thông minh.

Thực hiện kế hoạch tháng 9, chiều ngày 08/9/2015 trường THCS Đức Chính tiếp tục tổ chức tập huấn CNTT nhằm nâng cao trình độ hơn nữa cho toàn thể CB- GV trong nhà trường.


    Trong buổi tập huấn cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục được tâp huấn kĩ năng sử dụng Phòng học thông minh nhằm giúp giáo viên nắm chắc hơn và sử dụng ngày càng thành thạo hơn trong việc ứng dụng PHTM trong giảng dạy. Bên cạnh đó cán bộ, giáo viên nhà trường còn được lĩnh hội kĩ năng sử dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử AP Elearning và quản lí dữ liệu bài giảng.

                            

                                                 GV tham gia tập huấn

       Tin tưởng rằng qua buổi tập huấn này trình độ CNTT của toàn thể giáo viên trường THCS Đức Chính được nâng lên rõ rệt và có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như các hoạt động khác của nhà trường trong năm học 2015-2016 và cũng như những năm học tiếp theo.

     .

                                                                          Trần Thị Hằng