Xuất bản thông tin

Trường THCS Đức Chính tổ chức xét TN THCS năm học 2014 - 2015

Trường THCS Đức Chính tổ chức xét TN THCS năm học 2014 - 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Thị xã vê việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 366/ QĐ- UBND ngày 06/05/2015 của UBND Thị xã Đông Triều về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 từ ngày 10/05/2015 đến ngày 15/05/2015.


       Trường THCS Đức Chính tiến hành xét TN THCS cho học sinh lớp 9 năm học 2014 - 2015 bắt đầu từ 14h ngày 12/5/2015. 

                          

                                             CTHĐ phổ biến quy chế xét tốt nghiệp

            Tại buổi làm việc chiều 12/05/2015 đồng chí Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng đã triển khai hướng dẫn các qui chế xét TN tới toàn thể hội đồng xét TN THCS của trường. Hội đồng làm việc nghiêm túc, đúng qui định với các loại hồ sơ của thí sinh. Theo dự kiến, thời gian Hội đồng xét TN THCS Đức Chính  hoàn thiện việc xét TN THCS trong 03 ngày.

                             

                                                          Hội đồng làm việc

                                                                                                   Trần Thị Hằng