Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới năm 2020


KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2020

Ngày Nước thế giới năm 2020:

- Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước.

- Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

- Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an toàn và bền vững.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

- Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước.

- Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất