GIỚI THIỆU CHUNG


 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TTHTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH

       

        Đức Chính là một xã trung du nằm giáp trung tâm của Huyện Đông Triều, giáp 8 xã, Thị trấn; có đường 18A, đường sắt, đường sông. Từ năm 2005 đến nay Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chính quyền đạt tiên tiến, MTTQ và các đoàn thể được đánh giá thi đua đạt vững mạnh.

      Diện tích                 : 6,04 km2.

     Tổng số hộ gia đình: 2264

     Tổng số hộ khẩu     : 8115

      Tổng số hộ nông nghiệp: 382

     Tổng số hộ công nghiệp: 338

     Tổng số hộ thương mại, dịch vụ: 958

      Hộ khác: 586

     Tổng số lao động trong độ tuổi: 4780

     Tổng số hộ nghèo: 71

     Tổng số hộ cận nghèo: 54

      Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban chấp hành Đảng bộ - HĐND - UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã và các đoàn thể nhân dân. Với quan điểm xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2013 xã Đức Chính cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

     Xác định nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, của cán bộ , đảng viên và mọi người dân; là một nội dung quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phải tập trung huy động mọi nguồn lực, vận dụng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp để xây dựng xã hội học tập.